Kişisel Verilerin Korunması Açık Rıza Metni

Dolusoft Yazılım Teknolojileri (“DOLUSOFT”) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin açıklama metni kapsamında DOLUSOFT tarafından işlenen kişisel verilerinizin, aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır.

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürünler ve hizmetler hakkında gerekli uyarıların ve hatırlatmaların yapılması, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

  • Müşteri/Bayi/Tedarikçi/Üretici ilişkilerinin kurulması,

  • Bayilerimiz, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

  • Şirketimizin internet ve teknik destek sayfasının kullanılması,

  • Şirketimizin tüm markaları ile ilgili tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik, bilgilendirme gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi, telefonla aranılması, kişisel verilerin bu amaçlarla kullanılması, saklanması ve bu işlemlerin yapılması için DOLUSOFT’un hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılması,

  • Şirketimizin ve distribütörü olduğumuz üreticilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonların duyuruları ve katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

  • Kişisel verileriniz yukarıdaki belirtilen amaçlar, ilgili kanun ve mevzuatlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ile şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.


Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve güvenli muhafazasını sağlama amacıyla, tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Internet sitesi üzerinden tüm kişisel verilerimin alınması sürecinde iş amaçlarıyla uyumlu olarak, AYDINLATMA METNİ’nde ve yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak, kaydedilmek, saklamak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenmesine ve paylaşılmasına onay veriyorum.