Gruplama Raporları

Gruplama Raporları

Gruplama raporları ile genel verilere eişebilirsiniz. Örnek: En yüksek oturum kullanan Web Kategorileri.

Gruplama raporları çıktısı aşağıdaki gibidir. “Histogram” ve “Pasta Grafik” sekmelerine tıklayarak rapor çıktısının grafiğini değiştirebilirsiniz.